Pojęciem „enter” oznaczony jest jeden z klawiszy tradycyjnej klawiatury komputerowej. Jest to rozkaz wykonania. Enter z reguły służy jako potwierdzenie pewnych interakcji pomiędzy komputerem i użytkownikiem. Klawisz enter oznacza także komendę utworzenia nowej linii i złamania akapitu podczas edycji tekstu. Jeśli klawisz enter jest przyciśnięty w kombinacji z innymi klawiszami jak ALT albo CTR często oznacza uruchomienie kolejnych akcji i czynności.