E-Procurement (ang. Electronic Procurment, elektroniczne zamówienia) oznacza dostarczanie towarów i usług z wykorzystaniem systemów IT. Wykorzystywany jest zarówno Internet, jak i bezpośrednie połączenia pomiędzy przedsiębiorstwami z użyciem systemów VPN. E-Procurement skutecznie łączy klasyczny sposób zamówień w przedsiębiorstwach z nowoczesnymi metodami komunikacyjnymi. Uproszczenie procesów zamówień pozwoliło na standaryzację przede wszystkim w obszarze platformy B2B. E-Procurment z punktu widzenia branży IT dzieli się na trzy systemy: 1) systemy zamknięte 2) systemy półotwarte 3) systemy otwarte Systemy zamknięte polegają na bezpośrednim podłączeniu przedsiębiorcy, dokonującego zakupów, do sieci usługodawcy/sprzedawcy. Zaletą tego systemu jest bardzo wysokie bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz duża dokładność aktualizowanych danych logistycznych. Jednakże katalog niestandardowych systemów gospodarczo-towarowych wymaga dużego nakładu pracy oraz znacznych środków finansowych. Systemy półotwarte umożliwiają klientowi bezpośrednią integrację z systemem informatycznym dostawcy, który oferuje z reguły jeden katalog, bazujący na sieci WEB, który służy do dokonania zamówienia oraz śledzenia procesów logistycznych. Systemy otwarte pracują zazwyczaj na dwóch stronach opartych na sieci WEB, a podobne katalogi są utrzymywane przez dostawcę w dłuższych odstępach czasu. Znacznym minusem tych systemów jest minimalna integracja dostawców zapasami magazynowanymi oraz stosunkowo łatwy atak przez nieautoryzowany dostęp. Systemy e-Procurement z punktu widzenia uczestnika rynku Funkcjonalność systemów e-Procurement jest zależna od podmiotu/organizacji, która ten system udostępnia. Wyróżnia się trzy zasadnicze sposoby działanie: 1) systemy dostawcy (Sell-Side-Systeme) 2) systemy nabywcy (Buy-Side-Systeme) 3+C28) systemy rynkowe (Many-to-Many-Systeme) Systemy dostawcy są oferowane przez sprzedawcę towarów lub usług, który udostępnia swoim klientom platformę, na której mogą oni dowiedzieć się więcej o oferowanych usługach i towarach, a także dokonać zamówienia. Obowiązkiem dostawcy jest określenie dostępności oraz ceny towaru bądź usługi. Systemy nabywcy są opracowywane dla kupującego, który ma możliwości opisania usług oraaz towarów, których potrzebuje oraz poinformowania o tym określonych dostawców i ostatecznie zdecydowania się na najbardziej odpowiednie rozwiązanie. W systemach rynkowych istotne jest połączenie obu poprzednio omawianych systemów. W tym systemie mogą zarówno dostawcy oferować swoje towary, jak i odbiorcy określać własne potrzeby. Osoby trzecie są w posiadaniu platformy i pośredniczą w kontaktach pomiędzy obiema stronami transakcji. Zalety e-Procurementu E-Procurment oferuje w przeciwieństwie do konwencjonalnych sposobów liczne zalety dla wszystkich współuczestniczących w procesie. W pierwszej kolejności e-Procurement oferuje możliwość pełnej implementację systemu zamówień w branży IT, która płynnie włącza sprzedaż do systemów i procesów ERP, ponieważ wszystkie niezbędne informacje są aktualne i dostępne online. W ten sposób powstaje obok zwiększonej możliwości regulacji także możliwość śledzenia transakcji w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do tradycyjnego procesu zamówień e Procurement redukuje liczne kroki, niezbędne do wykonania transakcji, oraz eliminuje źródła błędów; możliwości błędu transmisji znacząco obniża się, a koszty pracy i kontroli widocznie zmniejszają się. Dla kupujących znacząco rośnie przejrzystość rynku, informacje mogą być pobierane w każdym momencie, a oferty różnych dostawców mogą być ze sobą łatwo zestawiane. W ten sposób wzrasta elastyczność zakupów przy jednoczesnym obniżeniu niezbędnego nakładu pracy. Ponadto dystrybutorzy oraz dostawcy coraz częściej przyjmują rozwiązania oferowane w ramach e-Procurementu, aby zastąpić systemem elektronicznego obiegu danych transakcje bazujące na papierowych zamówieniach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod komunikacji, dystrybutorzy tacy jak gearner, którzy znacznie bardziej opierają się na rozwiązaniach e-Procurementu, mogą swój długotrwały handel rozszerzyć także na nowe dziedziny. Poprzez obniżenie nakładów pracy zarówno przez oferujących dane usługi bądź towary, jak i nabywców, zmniejszają się koszty, dzięki czemu wzrasta elastyczność w ustalaniu cen produktu. Warunki wstępne dla e-Procurementu Pomyślne wdrażaniu e-Procurementu oznacza na początku tego procesu przede wszystkim konieczność pokonania przeszkód zarówno technicznych, jak i finansowych. Złożone heterogeniczne systemy informatyczne są nie tylko dobierane do wymiany danych (na przykład poprzez standardowe interfejsy takie jak XML). Ważne jest zarówno możliwie dokładne dopasowanie procesu transakcji do uczestniczących w nim przedsiębiorców, jak i uwzględnienie, iż wymiana informacji pomiędzy dostawcami i odbiorcami powinna znaleźć w ustaleniach ERP. Przy bezpośredniej integracji zamkniętych systemów należy zadać sobie pytanie dotyczące bezpieczeństwa danych oraz zakresu ich wymiany. Równie ważne jest uwzględnienie, że przy połączeniu różnych dostawców zagwarantowane jest możliwie dokładne porównanie ofert towarów i usług dla kupującego. Z reguły dąży się tutaj do standaryzacji, która byłaby możliwa do zaakceptowania i stosowana przez wszystkich dostawców.