Pojęcie „Escape” (ang. ucieczka) oznacza jeden z klawiszy funkcyjnych, który znajduje się na wszystkich współczesnych klawiaturach komputerowych i jest zaznaczony skrótem „ESC”. Klawisz „Escape” znajduje się najczęściej w lewym, górnym rogu klawiatury, a jego przyciśnięcie zazwyczaj zakańcza aktualnie wykonywane przez komputer zadanie. Klawisz może zostać użyty przykładowo, aby przerwać ładowanie się programów bądź pracę przeglądarki internetowej, jednak nie wszystkie aplikacje systemu Windows reagują w ten sam sposób na przyciśnięcie klawisza „esc”. Można jednak samodzielnie bardzo łatwo samodzielnie ustawić działanie klawisza „ESC”. W tym celu należy kliknąć „Start”, a następnie „Uruchom”, a następnie wpisać „test” i nacisnąć klawisz „Escape”, wówczas okno powinno się zamknąć tak samo, jak podczas kliknięcia myszką.