EVA jest skrótem słów „Wejście, przetworzenie, wyjście” (ang. Input-process-output). Pojęcie określa funkcje, które przykładowo wykorzystuje się w każdym elektronicznym przetwarzaniu danych (nie. EDV, ang. EPD – Electronic Data Processing). EVA dotyczy zarówno organizacji sprzętowej, jak i wszystkich urządzeń oraz oprogramowania systemu. Przy wprowadzaniu danych należy określić, w jaki sposób mają być dalej przetwarzane. Gdy ta faza jest zakończona, wszystkie wprowadzone dane są przetwarzane, a wyniki końcowe wyświetlane.