„Exel” jest szeroko wykorzystywanym programem (dostępnym dla systemów operacyjnych MAC, Windows) do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, który jest częścią pakietu Microsoft Office. „Exel” umożliwi proste i kompleksowe wykonywanie różnych obliczeń z wykorzystaniem formuł i funkcji. Poza tym program umożliwia tworzenie różnorakich statystyk oraz analiz handlowych odwzorowanych zarówno w postaci tekstu, jak i grafiki. Wiele komórek tabeli oraz arkuszy, które są ze sobą powiązane, Exel przedstawia w sposób wizualnie przejrzysty, umożliwiając łatwy i szybki dostęp do dużej ilości danych.