EXIF jest skrótem od „Exchangeable Image File”. Dotyczy to dodatkowych informacji w plikach graficznych. Oparte na formacie JPEG zdjęcia z aparatów cyfrowych zawierają nie tylko informacje o samym obrazie, ale także szczegóły dotyczące ustawień aparatu i ekspozycji czy czasu wykonania zdjęcia w tzw. metadanych. Są one zapisane w nagłówku i mogą być odczytane za pomocą specjalnego oprogramowania.