EXT2 jest skrótem angielskiego zwrotu Second Extended File System i oznacza zestandaryzowany system danych w systemie operacyjnym Linux. Ten szeroko wykorzystywany standard został opracowany w 1993 roku przez Rémy’ego Carda. EXT2 opiera się na koncepcji bloków, katalogów oraz indeksów, które mogą zostać rozwijane jako liczne funkcje w formie tzw. patchy (ang. łata), takich jak listy kontroli dostępu, odzyskiwanie danych, kompresja itd. Wydajniejszym następcą EXT2 jest EXT3.