Pod pojęciem „pamięć rozszerzona” kryje się norma, ściśle określająca jak programy w obrębie MS-DOS i systemu operacyjnego mogą korzystać z pamięci RAM. Aby korzystać z pamięci rozszerzonej niezbędny jest specjalny sterownik (Extended Memory Manager). Dzięki temu sterownikowi wszystkie aplikacje oraz urządzenia komputera mogą zarezerwować niezbędną do pracy ilość pamięci RAM i zwolnić ją, gdy jej użycie nie będzie już potrzebne.