Rozszerzenie nazwy (ang. Filename extension) odnosi się do ostatniej części nazwy pliku, która zazwyczaj podawana jest po kropce i automatycznie wstawiana przez komputer. Rozszerzenie nazwy pliku dokładnie określa format danych. Na przykład najprostsze pliki tekstowe oznaczane są za pomocą rozszerzenia .txt. Rozszerzenie może być także określane przy użyciu programów do przechowywania danych. Wiele formatów danych może być otwieranych i opracowywanych przez programy kompatybilne z wybranymi rozszerzeniami. Jeśli zmiana rozszerzenia nazwy pliku nie jest dokonywana automatycznie, lecz robi to użytkownik wpisując samodzielnie rozszerzenie, to zmienione w ten sposób pliki mogą zostać uszkodzone i okazać się bezużyteczne.