Mianem „Failover” (z ang. awaryjny), określa się niezaplanowane przepięcie pomiędzy usługami sieciowymi lub serwerami. Na wypadek awarii jeden z serwerów zawsze jest aktywny i w razie problemów może zostać wykorzystany. Dzięki temu sposobowi zabezpieczania ważne dane nie są tracone na skutek awarii. Drugi system przejmuje podczas nieprzewidzianych usterek odpowiedzialność za zadanie serwera, który uległ awarii. Kierując się tą zasadą, należy połączyć ze sobą co najmniej dwa komputery, wówczas można też mówić o klastrze pracy awaryjnej (ang. Failover-cluster), w którym aktywny system podstawowy w przypadku awarii jest zastępowany pasywnym systemem zapasowym