FAQ jest skrótem angielskiego wyrażenia „Frequently Asked Questions”, które tłumaczy się jako „najczęściej zadawane pytania”. FAQ składa się z wyliczenia najczęściej zadawanych pytań oraz pasujących do nich odpowiedzi. „Lista najczęściej zadawanych pytań” zazwyczaj znajduje się na stronach internetowych i służy wyjaśnieniu klientom działania produktów lub usług, które w rzeczywistości sprawiają im szczególne problemy, lub o które klienci często pytają.