„Gruby klient” to pojęcie z zakresu informatyki i oznacza specjalnego klienta, który jest w stanie rozwiązywać problemy oraz przetwarzać na kliencie dane lokalne. Gruby klient opiera się na sprzęcie, interfejsie programowania oraz warstwie abstrakcji sprzętowej (ang. hardware abstraction layer). Gruby klient z reguły udostępnia użytkownikowi także interfejs graficzny. Bardziej rozwiniętym wariantem „grubego klienta” jest tak zwany „bogaty klient” (ang. Rich Client), który ma większe możliwości rozwiązywania potencjalnych problemów.