Przymiotnik „ulubiony” odnosi się do linków, odnośników, czy plików na stronach WWW, które zostały dodane do zakładek. Ten, kto często odwiedza określone strony internetowe i nie chce nieustannie wpisywać całych adresów, może te witryny dodać do tzw. ulubionych, aby w ten sposób uzyskiwac szybki dostęp do tych treści. Interesujące linki czy regularnie odwiedzane witryny użytkownik może uporządkować przy pomocy menadżera zakładek i zoptymalizować pod kątem szybkiego dostępu. Ponadto ulubione mogą zostać pogrupowane w katalogi, którym można samodzielnie nadać nazwy.