FDDI jest skrótem wyrażenia „Fiber Distributed DATA Interface” i odnosi się do lokalnej struktury sieciowej. Standard FDDI został opracowany pod koniec lat 80., a w roku 1994 został rozszerzony i zastąpił starszy 10-Mbit Ethernet. FDDI cechuje duży zasięg oraz szczególnie niska awaryjność, w praktyce FDDI jest więc często używany jako centralny szkielet (ang. Backbone).