Angielski termin „feature” oznacza atrybut, cechę, właściwość, która określa funkcjonalność lub zakres możliwości działania programu lub sprzętu. „Feature” określa zarówno pojedynczą właściwość, jak i większą liczbę funkcji. Im więcej dostępnych właściwości, tym większe możliwości danego sprzętu lub oprogramowania. Dodatkowe funkcje często są uzupełnieniem pakietu podstawowego programu i poszerzają możliwości aplikacji w zależności od potrzeb użytkownika.