Firewall, inaczej zapora, jest programem komputerowym, który pozwala na ograniczony dostęp do sieci komputerowej, przez co chroni użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem oraz potencjalnym atakiem. Firewall stale monitoruje bieżące wykorzystanie danych oraz odrzuca niedozwolone ataki z zewnątrz. Reguły, na podstawie których Firewall ogranicza dostęp, mogą być określane zarówno automatycznie, jak i indywidualnie. Zapora dla pulpitu może być samodzielnie zainstalowana w systemie operacyjnym, natomiast firewall zewnętrzny pracuje na osobnym urządzeniu, które może łączyć ze sobą wiele sieci. Przy zaporze zewnętrznej można uniknąć nieautoryzowanego dostępu do wszystkich połączonych sieci.