Formularz jest to dokument z wyznaczonymi do wypełnienia miejscami. Dzięki formularzom duże ilości informacji takich jak dane osobowe, adresy, dane kontaktowe itp. mogą zostać w formie elektronicznej lub standardowej, na blankiecie papierowym, zebrane i odpowiednio posortowane. Dzięki formularzom na stronach internetowych zbierane są duże liczby danych użytkowników, a podobne przypadki są przetwarzane i standaryzowane, co usprawnia i optymalizuje wszelkie procesy biznesowe oraz transakcje, gdyż zminimalizowany jest czas pisania oraz ewentualnej korekty. Dane użytkownika na formularzach elektronicznych mogą być uzupełniane na polach tekstowych albo za pomocą okienek wyboru.