Wywodzące się z języka angielskiego pojęcie „Forwarding” (fang. Forward – naprzód) oznacza przekazywanie bądź przekierowywanie wiadomości e-mail. Natomiast tak zwany port przekierowania (ang. Port Forwarding) jest procesem, w którym połączenie przychodzące może być przekazywane do innego komputera. Tego typu przekierowanie służy między innymi do poprawy bezpieczeństwa podczas transferu danych oraz informacji wrażliwych. Standard transmisji POP3 może być, na przykład, zabezpieczony przez kanał SHH.