Frame, czyli z angielskiego rama, jest częścią strony HTLM, dokładnie są to znaczniki, wewnątrz których mogą zostać umieszczane kolejne strony HTML. Zestaw ramek określa się mianem „Frameset”, jest to główna struktura strony HTML. Ramki są wspierane przez wszystkie popularne przeglądarki, jednak do budowy i przeglądania stron internetowych wykorzystywane są coraz to nowe techniki, gdyż ramki mają wiele wad w zakresie użyteczności. Alternatywą jest na przykład technologia „Server Side Includes”, „Cascading, Style Sheets (CSS), czy Ajax.