Pojęcie „Framework” jest używane w różnych kontekstach, między innymi jako określenie struktury oprogramowania, która zapewnia ramy do jego dalszego rozwijania danej aplikacji. Kolejnym znaczeniem słowa „Framework” jest tak zwana biblioteka klas, która stanowi podsumowanie wszystkich metod, klas oraz ram koordynacyjnych, umożliwiających interakcje pomiędzy urządzeniami. Ponadto wyróżnia się także komponenty frameworków, które służą do rozwijania i integracji środowiska oprogramowania. Istnieją także domeny-frameworki. Poza tym mówi się także o framerowkach WWW, które zostały wykorzystywane są specjalnie do rozwoju dynamicznych aplikacji WWW; dalej wyróżnia się ramy testowe, które używane są w dziedzinie zautomatyzowanych testów oprogramowania.