Front-end jest przeciwieństwem Back-end, koba terminy mają w informatyce różne znaczenia. Mianem Front-end może być przykładowo określany graficzny interfejs aplikacji, dostępny dla użytkownika w bazie danych. Termin Front-end dotyczy także jednej z części procesu programowania stron internetowych, która jest wyświetlana i widoczna dla użytkownika w przeglądarce. Front- i back-end są także pojęciami używanymi w kontekście programów komputerowych.