FTP jest skrótem angielskiej nazwy „File Transfer Protokoll”, mianem której określany jest protokół komunikacyjny, odpowiedzialny za transfer danych w sieciach IP. FTP jest używane do przesyłanie danych pomiędzy serwerem a klientem oraz pomiędzy punktami końcowymi. Protokół ponadto jest w stanie tworzyć, usuwać oraz odczytywać katalogi. Do transferu danych FTP wykorzystuje dwa oddzielne połączenia typu TCP. Zasadniczo rozróżnia się dwa sposoby połączenia: FTP aktywne oraz FTP pasywne.