Gamifikacja to zastosowanie elementów grywalizacji w kontekście innym niż gra. Takimi elementami mogą być np. listy wysokich wyników, paski postępu, nagrody lub wirtualne waluty. Są one stosowane w środowiskach innych niż gry (np. ankiety, zeznania podatkowe, zakupy online i środowiska edukacyjne), aby motywować użytkowników w szczególny i trwały sposób.