Gemini jest programem komputerowym, który umożliwia konwersję pliku .pdf do innych formatów, dzięki czemu może on być otwierany w innych aplikacjach. Gemini pozwala eksportować zawartość tekstową pliku .pdf do takich formatów jak HTML, .rtf czy też .doc. Grafiki mogą być konwertowane do takich formatów jak PG, PNG, Tiff lub EPS. Oprogramowanie zawiera także liczne dodatkowe funkcje, która pozwalają na dalszą obróbkę danych, dzięki czemu program należy do grupy najbardziej kompleksowych konwerterów PDF.