GPU, czyli „Global Processing Unit” jest to aplikacja, która bazuje na sieci Gnutella. GPU odpowiada za podział mocy obliczeniowej komputera, dzięki czemu maszyna może pracować efektywniej oraz szybciej. Większa liczba komputerów może tworzyć razem sieć, w której pracują poszczególni klienci. Wszyscy klienci danej sieci wspólnie pracują nad obliczeniami, których wyniki są przesyłane na serwer. Metoda ta jest wykorzystywana między innymi przy obliczaniu dużych porcji danych, jak na przykład 3D lub renderowanie wideo.