GPS jest skrótem „Global Positioning System” czyli nazwy dostępnego na całym świecie satelitarnego systemu ustalania pozycji. Prace nad rozwojem technologii GPS rozpoczął w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, od lat dziewięćdziesiątych technologia jest dostępna do ogólnego użytku Współczesny system nawigacji GPS umożliwia ustalenie pozycji wybranego miejsca na Ziemi z dokładnością do jednego metra. Technologia jest powszechnie wykorzystywana podczas planowania podróży samochodem, rowerem, do nawigowania statków, a także wyznaczania tras dla pieszych.