Skrót GPU pochodzi od angielskiego zwrotu Graphics Processing Unit i oznacza procesor graficzny, czyli rodzaj mikroprocesora, który odpowiada za obliczenia przeprowadzane przez kartę graficzną. Procesory graficzne pojawiły się na rynku w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, ale pod nazwą ” Graphics Processing Unit ” znane są od 1999 roku za sprawą firmy Nvidia. Obecnie GPU produkowane są przez takie firmy jak Nvidia, ATI (Obecnie AMD) czy Intel i są stosowane powszechnie w kartach graficznych. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje GPU: montowane w dedykowanych kartach graficznych, które cechuje duża wydajność oraz procesory zintegrowane o mniejszej wydajność. Ten typ procesorów jest na stałe montowany na płycie głównej i zintegrowany z chipsetem.

GPU, czyli „Global Processing Unit” jest to aplikacja, która bazuje na sieci Gnutella. GPU odpowiada za podział mocy obliczeniowej komputera, dzięki czemu maszyna może pracować efektywniej oraz szybciej. Większa liczba komputerów może tworzyć razem sieć, w której pracują poszczególni klienci. Wszyscy klienci danej sieci wspólnie pracują nad obliczeniami, których wyniki są przesyłane na serwer. Metoda ta jest wykorzystywana między innymi przy obliczaniu dużych porcji danych, jak na przykład 3D lub renderowanie wideo.