„Graphical User Interface” to angielska nazwa graficznego interfejsu użytkownika, czyli w skrócie GUI. Jest to część programu lub aplikacji, która może być obsługiwana przez użytkownika za pomocą różnych interakcji. GUI pokazuje graficzną część aplikacji, która pozwala na wyzwalanie i kontrolowanie funkcji danego programu. Interakcje w trybie ekranowym są możliwe przy użyciu myszy, natomiast w ekranach dotykowych oraz terminalach dane wprowadzane są przez dotyk.