„Guideline” jest to wytyczna, która jest szczegółowo zdefiniowana w regułach użytkowania. Wytyczne mogą być umieszczane w opisach użytkowania programów komputerowych, mogą też służyć do opisu wytycznych projektowych (Styleguide). Jako „Guideline” użytkownicy otrzymują coś w rodzaju instrukcji obsługi, która objaśnia, zarówno kroki, jak i ich kolejność, niezbędne do poprawnego użytkowania aplikacji. Wytyczne muszą być napisane językiem zrozumiałym dla użytkownika, powinny zostać także uzupełnione odpowiednimi grafikami.