Guiltware (oprogramowanie winy) odwołuje się do poczucia winy lub sumienia użytkownika. Programy na PC są początkowo oferowane do pobrania bezpłatnie jako shareware. Jednak najpóźniej przy pierwszym uruchomieniu programu pojawia się okienko informacyjne wskazujące, że również to oprogramowanie mogło powstać tylko dzięki ciężko wypracowanej sztuce programowania. W ten sposób przypominając o swoim sumieniu, wielu użytkowników chętnie wpłaca niewielką składkę. Pozytywnym efektem ubocznym jest to, że użytkownik zwykle otrzymuje kod, który może być użyty do dezaktywacji pola informacyjnego.