Termin „hash”, który w języku angielskim oznacza kratkę lub płotek, to nazwa funkcji, która przedstawia tak zwaną wartość skrótu. Funkcja pozwala odwzorować dużą ilość zadań w postaci małego, szczupłego kodu. Ten kod jest określany mianem „hashcode”. Ta funkcja wykorzystywana jest głównie w informatyce, aby logicznie uporządkować dużą liczbę danych lub odnaleźć błędy ich transferu. Stosowane są tutaj wartości skalarne z wąskiego zakresu liczb naturalnych. Optymalna funkcja skrótu cechuje się tym, że maksymalnie obniża lub całkowicie eliminuje wszelkie kolizje. Unikalna identyfikacja danych w wartości haszującej nazywana jest także odciskiem palca.