Angielskim terminem „header”, który oznacza nagłówek, określa się wiersz nagłówkowy pliku HTML lub wiadomości e-mail. W nagłówku zawarte są w postaci metadanych różne informacje, które określają zastosowany format danych lub określają kodowanie użytych znaków. Każdy pakiet danych, który jest przesyłany w sieci komputerowej, zawiera nagłówek, w który określone są takie informacje jak typ danych, data powstania, nadawca, odbiorca, zawartość danych audio lub wideo, nagłówki często zawierają dodatkowe informacje o jakości pliku, rozmiarze czy wersji. Nagłówki w wiadomościach e-mail obejmuję takie dane jak odbiorca, nadawca, temat oraz data.