Mianem „helpdesk”, czyli pomoc biurowa, określa się usługę z zakresu obsługi klienta, która służy wsparciu użytkownika podczas korzystania ze sprzętu lub oprogramowania. Wsparcie może być udzielane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z reguły pracownicy helpdesków wykorzystują tak zwany system biletowy, który pomaga zorganizować przetwarzanie zapytań klientów. Przy użyciu specjalnych programów lub urządzeń telefonicznych jest możliwe przeprowadzenie pomocy zdalnej na komputerze klienta. Do analizy błędów oraz rozwiązywania problemów najczęściej używa się obszernej bazy danych. Jakość serwisu przedsiębiorstwa bardzo często jest określana przez klientów właśnie na podstawie jakości helpdesku.