Hierarchia oznacza określony według stopni porządek wewnątrz jakiejś grupy na przykład ludzi, cząsteczek, danych i tak dalej. W hierarchii ściśle oznaczone są miejsca wszystkich elementów w danej grupie. Wyróżnia się dwa rodzaje hierarchii: monohierarchia, w której występuje maksymalnie jeden element nadrzędny oraz polihierarchia, gdzie istnieje więcej niż jeden element nadrzędny. Aby łatwiej było odnaleźć pliki komputerowe najczęściej układa się je hierarchicznie wewnątrz struktury katalogowej.