Rozpowszechnianie fałszywej wiadomości za pośrednictwem Internetu, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej, przez komunikatory internetowe lub portale społecznościowe nazywane jest „hoax”, co tłumaczy się jako oszustwo lub żart. Jest wiele różnych typów wiadomości, które można określić mianem „hoax”. Przy quasi charytatywnych hoaksach, które udają akcje charytatywne, może chodzić o wyłudzeniem pieniędzy. Także maile z atakami typu phishing, tak zwane „łańcuszki” oraz bezużyteczne linki na stronie internetowej są określane mianem „hoax”.