Termin host oznacza system komputerowy, który jest powiązany z systemem operacyjnym w sieci komputerowej i dostępny dla różnych serwerów oraz klientów. Hostem może być zasadniczo dowolny komputer. Istnieją dwa rodzaje hostów, wirtualny oraz dedykowany. Host wirtualny może być zarówno emulowany, jak i oparty o system operacyjny. Host dedykowany jest przeznaczony wyłącznie dla jednego zadania lub dla konkretnego klienta.