Termin „hotfix” oznacza aktualizację programu, która służy do usunięcia błędu w aplikacji. Dzięki poprawce „hotfix” naprawiane są istniejące błędy programów, które uchodzą za niezwykle poważne i muszą być niezwłocznie usunięte. „Hotfix” nie dostarcza żadnych dodatkowych funkcji dla aplikacji. Poprawki „hotfix” nie powinny być jednak instalowane bez zastanowienia, lecz tylko w przypadku, gdy u użytkownika wystąpi dany błąd lub producent oprogramowania wyraźnie zaleci skorzystanie z poprawki. Niektóre programy instalują tego typu poprawki automatycznie, jeśli tylko są one dostępne do pobrania.´