HSCSD jest skrótem nazwy High Speed Circuit Switched DATA” i oznacza standard transmisji danych, w którym poprzez powiązanie wielu kanałów można uzyskać wysoką szybkość transferu, wynoszącą aż 115,2 kilobitów na sekundę. Dzięki HSCSD dane mogą być przesyłane zarówno w sposób widoczny, jak i niewidoczny. Transparentna transmisja danych umożliwia przesyłani jednolitego strumienia danych, który zapewnia bezbłędną transmisję niezbędną do przeniesienia na przykład danych wideo.