HTML, czyli tak zwany hipertekst, jest skrótem nazwy „Hypertext Markup Language” i służy jako język znaczników umożliwiający nadanie tekstowi, linkom oraz innym danym takim jak wideo, dźwięk, PDF konkretnej struktury wewnątrz strony internetowej. Dokumenty HTML określają podstawową strukturę strony internetowej oraz zawierają poza treściami wyświetlanymi na stronie także dodatkowe informacje w postaci metadanych. HTML jest rozwijany przez World Wide Web Consortium (W3C).