„Hypertext Transfer Protocol”, czyli w skrócie HTTP jest nazwą protokołu transmisji danych w obrębie sieci. Protokół jest wykorzystywany głównie do wyświetlania stron internatowych w przeglądarkach internetowych i należy do warstwy aplikacji modelu sieciowego. HTTP nie ogranicza się wyłącznie do przedstawienia zawartości HTML, ale używany jest również do wymiany dowolnych danych. HTTP służy również jako protokół transportowy w komunikacji TCP.