Hurd, a właściwie GNU Hurd jest systemem operacyjnym napisanym w języku oprogramowania C oraz Assembler, który ma w podstawie mikrojądro. GNU Hurd daje możliwość implementacji między innymi protokołu sieciowego oraz systemu danych. Główną cechą GNU Hurd jest możliwość uruchamiania pojedynczych komponentów systemu jako samodzielnych procesów. Jego największa zaleta polega na tym, że w przypadku awarii pojedynczych procesów, nie następuje awaria jądra.