IANA, czyli „Internet Assigned Numbers Authority“ jest to nazwa specjalnego oddziału, który jest odpowiedzialny za rozdzielanie oraz przydzielanie w sieci web nazw i numerów, takich jak adresy IP. Wydział ten należy do najstarszej organizacji internetowej. Do głównych zadań IANA należy rejestracja oraz koordynacja przydzielania adresów sieciowych jak i publikacja publicznych adresów IP. Także likwidowanie tych nazw jest koordynowane przez organizację. Wszystkie zadania IANA zostały rozliczone w roku 2000 dzięki umowom pomiędzy NTIA oraz ICANN.