Pojęcie ICQ wywodzi się z angielskiej frazy „I seek you” (co oznaczona dosłownie szukam cię), jest to nazwa programu komputerowego, który pozwala na prowadzenie rozmów przez Internet. ICQ jest komunikatorem internetowym, który umożliwia komunikację natychmiastową (z angielskiego instant messaging), program pozwala na przesyłanie wiadomości tekstowych, grafik oraz innych danych. ICQ może być także wykorzystany do prowadzenie rozmów telefonicznych oraz wideo. Do początku roku 2010 ICQ należał do serwisu internetowego AOL, potem został wykupiony przez rosyjską firmę Maik.ru-Group.