Skrót IDE ma dwa znaczenia:

1) IDE czyli „Integrated Development Environment” jest określeniem zintegrowanego środowiska programistycznego. IDE jest to pakiet aplikacji niezbędnych do rozwoju i tworzenia oprogramowania, który ułatwia pracę programistyczną oferując szybki dostęp do ważnych i często używanych funkcji oraz automatyzując często wykonywane zadania. Zintegrowane środowisko programistyczne zawiera w zależności od zakresu użycia kilka komponentów, takich jak na przykład edytor tekstowy, linker, debugger, tłumacz oraz inne.
2) IDE, czyli „Integrated Drive Electronics”, jest to jeden ze standardów, którego używa się w komunikacji pamięci masowych (a przykład. dysk twardy, napęd CD i tym podobne).