IDSL jest skrótem nazwy „ISDN Digital Subscriber Line” i oznacza specjalną metodę, dzięki której można nawiązać połączenie cyfrowe pomiędzy klientem a centralą. Prędkość przesyłana danych w IDSL wynosi około 1 mbit na sekundę. Do transferu danych w sieciach IDSL może zostać wykorzystany przewód światłowodowy. IDSL jest obecnie często wykorzystywane jako technologia zastępcza dla DLS.