„Institute of Electrical and Electronics Engineers”, czyli Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, zapisywany w skrócie IEEE, to założone w 1963 roku międzynarodowe stowarzyszenie zawodowe inżynierów, zajmujących się elektryką, elektroniką oraz informatyką. Organizacja ma swoją siedzibą główną w Nowym Jorku i jest organizatorem licznych specjalistycznych konferencji zawodowych, tworzy też komitety odpowiedzialne za ustalenie standardów oprogramowania oraz sprzętu, a także zajmuje się publikacją wielu fachowych magazynów. IEEE ma na całym świecie łącznie ponad 400 000 członków, jest to największe stowarzyszenie zawodowe.