Pojęciem ikona określa zarówno symbol, jak i obrazek, który z reguły ma formę małego piktogramu widocznego w interfejsie komputera użytkownika. Ikona może reprezentować program komputerowy, dane, ale także foldery. Wielkość ikony jest z reguły ściśle określone, długość krawędzi wynosi zazwyczaj między 16 a 128 pikseli, ikony można w ustawieniach systemu powiększyć lub pomniejszyć. Najczęstszymi formatami ikonek są PNG, SVG lub ICO. Dla optymalnej identyfikacji ikony jest ważne, aby była ona zaprojektowana w sposób zrozumiały dla każdego użytkownika.