IMAP, czyli „Internet Message Access Protocol”, jest protokołem aplikacji, który umożliwia dostęp do wiadomości e-mail oraz zarządzanie pocztą bezpośrednio na serwerze pocztowym. Wiadomości znajdują się nie na lokalnym komputerze, ale w skrzynce pocztowej na serwerze. Aby wysłać e-mail wykorzystywany jest alternatywny protokół, np. SMTP. Ponieważ wszystkie wiadomości przechowywane są na serwerze głównym, użytkownicy powinni stosować wyłącznie dobrze zabezpieczone połączenia.