Pojęcie „Inband-Signaling” określa nowoczesny sposób wybierania głosowego, podczas którego numery telefonów są kodowane wraz z różnymi tonami, dzięki którym można zdalnie sterować urządzeniem. Po zakodowaniu określonych tonów i melodii można je usłyszeć w słuchawce telefonicznej. Inband-Signaling jest najczęściej wykorzystywany do zdalnego sterowania i odsłuchiwania automatycznej sekretarki.