Pojęcie „Infotainment” jest kombinacją dwóch słów: „Information” (z angielskiego informacja) oraz „Entertainment” (z angielskiego rozrywka) i oznacza atrakcyjne dla czytelnika przekazywanie materiałów z dziedziny nauki, gospodarki i polityki. Infotainment wykorzystywany jest często w kampaniach reklamowych, centrach handlowych, w komunikacji internetowej oraz prezentacjach multimedialnych. Także programy telewizyjne, a szczególnie quizy, korzystają z metod Infotainmentu. Głównym celem tego typu działań jest przekazanie widzowi ukrytych treści reklamowych.